ПРИЈАВУВАЊЕ

ПРИЈАВУВАЊЕ ЗА EU YOUTH CINEMA: GREEN DEAL
ИНОВАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ИДНИНАТА

tl_files/letscee/contentimages/EUYCGD/EUYC-ADC-without.jpg

Registration (for teachers and school classes only):

www.youth-cinema.eu (Austria)
www.youth-cinema.eu/hr (Croatia)
www.youth-cinema.eu/mk (North Macedonia)
www.youth-cinema.eu/ro (Romania)
www.youth-cinema.eu/si (Slovenia)
___________________

EU Youth Cinema: Green Deal, кофинансиран од Европската Унија, е проект посветен на одржлива Европа и ги прикажува целите на Европската унија во филмски конкекст. Ова го правиме и на транснационално ниво: со поддршка од партнерите, EU Youth Cinema: Green Deal ќе се одвива паралелно во С.Македонија, Австрија, Хрватска, Словенија и Романија.

Програмата се заснова на внимателно одбрана филмска колекција од вкупно 25 европски филмови, кои ќе бидат прикажани во кино салите во 20 европски града, и како можност да се гледаат на интернет. Исто така, програмата ќе биде придружена со ажурирани дидактички материјали и тематски поврзани дискусии, работилници и предавања со релевантни гости.

Целата програма - кино проекции и стриминг - се без надомест. Право на учество имаат училишни класови и младинските групи кои се регистрирани од нивните наставници или одговорни преку овој онлајн формулар. Местата во киното се ограничени и ќе бидат распределени на регистрираните. Понудата за стриминг е достапна за регистрираните училишни класови и групи без ограничување во земјите споменати погоре.

---

Ве молиме наведете ги бараните информации.

Следниве настани се моментално достапни:

[1] ОНЛАЈН СКРИНИНГ НА

  • MORE THAN HONEY
  • PRYCHYNNA. THE STORY OF LOVE
  • NATURE NOW
  • FOR NATURE
  • THANK YOU SEA
  • REIMAGINE. RECREATE. RESTORE.
  • IMAGINE FOR ONE MINUTE

(другите филмови ќе бидат додадени подоцна)
на Образовната платформа
Младинско кино EU Youth Cinema: Green Deal
5 мај 2022 - 30 април 2024 година

 

 

КОНТАКТ – УЧИЛИШТЕ

 

КОНТАКТ – КООРДИНАТОР

 

 

Со поднесување на овој формулар, ја потврдувате точноста на дадените информации.

 

Дополнителни информации:

По проекциите во мај 2022, следните ќе бидат по повод:

  • Европска недела на мобилност: 16-22 септември 2022
  • Европска недела на намалување отпад: 19-28 ноември 2022

Во 2023, исто така ќе има проекции во мај, септември и ноември во рамки на EU Youth Cinema: Green Deal и тоа во Cineplexx City Mall во Скопје.

Целосната програма е отворена и достапна до сите регистрирани училишта, класови и младински групи. 

Ве молиме имајте предвид дека во моментов ја нудиме нашата програма во Северна Македонија, Австрија, Хрватска, Романија и Словенија.